Category: Theater excerption 2002-2010

Aug.2008 Garasu no Kamen / Musical

Aug.2008 Garasu no Kamen / Musical
Direction : Yukio Ninagawa
Original : Suzue Miuchi

Choreographie : Uran Hirosaki
VenueSaitama Arts Center
* worked as a actoress, dancer, and assistant of choreography

Jun/Jul.2008 The Merry Widow / Operette

Jun/Jul.2008 The Merry Widow / Operette
Venue: Hyogo Performing Arts Center

Direction : Isao Hirowatari
Conduct : Yutaka Sado
Original Composition : Franz Lehar
Solist:
Hanna Glavari : Shinobu Sato, Minako Shiota
Baron Mikro Zeta : Tadahiko Hirano, Susumu Matsumoto
Valencienne: Akie Amo, Sumi Namikawa
Graf Danilo Danilowitsch : Hiroshi Kuroda,Daisuke Oyama,
Camille de Rosillon : John Ken Nuzzo, Yasihiko Idane
*performed as a dancer

 

Aug, 2007 DANCIN’G CRAZY / dance show

Aug, 2007 DANCIN’G CRAZY / Dance show
Venue: Umeda Art Thater Osaka, U-port Theatre, Tokio

Direction : Akio Miki
Choreograph : Kiyomi Hayama,Kiyomi Maeda, Naoki Takagushi,Kazumi-Boy,
Music – Composition : Yuko Yoshida
On stage
:u.a. Mizuki Oura, Jun Shibuki, Wataru Kozuki, Mai Kazahana