Oct. 2008 neorevo Dolce Vita / Tanztheater

Oct. 2008  neorevo Dolce Vita / Tanztheater
Director: Uran Hirosaki
Choreographie :Uran Hirosaki

On stage/Dancer :Uran Hirosaki,Yosuke Sato,
Yohei Suzuki,Ryosuke Sakuragi,Yuhki Kaoru
Violin : Kyoko Ishigame
Music: Yasuhiro Kasamatsu

Venue: Super Deluxe Roppongi, Tokyo